Kurumsal Emeklilik Ürünü

Özellikler

Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

 • Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmelerine,
 • Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.
 • Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.
 • Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

 

Avantajları

Çalışanlarınızı/Üyelerinizi bireysel emekliliğe dahil ederek, aktif çalışma hayatlarında düzenli birikim yaparak ilerleyen yaşlarda ek emeklilik geliri elde etmelerine imkan tanımış olacaksınız. Çalışanlarınız/Üyeleriniz için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunarak personel maliyetlerinde de tasarruf sağlayacaksınız.

Hizmetler

Grup Planı Açılmadan Önce Sunulan Hizmetler

 

 • Kurum yetkililerine bireysel emeklilik ve Grup Emeklilik Planları konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi ve kuruma özel planların tasarlanması
 • Plana katılım koşullarının belirlenmesi
 • Katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi, birikimlere hak kazanma esasları ve sürelerinin tespit edilmesi, plan ile ilgili hakların kullanım esaslarının saptanması
 • Emeklilik yatırım fonu seçiminde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi’nin hazırlanması

 

Grup Planı Açıldıktan Sonra Sunulan Hizmetler

Kurumlara Yönelik

 • Kurum yetkilileri ile düzenli gözden geçirme toplantıları düzenlenmesi
 • Genel Bilgilendirme: Katkı payı ve fon dağılımı değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Grup Emeklilik Planı Raporu
 • Fon Performans Raporu

 

Çalışanlara Yönelik

 

 • Katılımcılara ‘Hoşgeldin’ aramaları
 • İnternet üzerinden değişiklik yapabilme imkanı
 • Hesap bildirim cetvelinin e-mail ile gönderimi
 • Fon bülteninin e-mail ile gönderimi
 • Ayrılma aktarım isteyen katılımcılara ve aracılara bilgilendirme yazıları (e-mail ve faks)
 • Medikal Asistans Hizmetleri