Ankara'da Tüm Sigorta İhtiyaçlarınız için En Uygun Fiyatlar

Otomobil, Sağlık, Ev, İşyeri, Yabancı Sağlık ve Araç Sigortaları

Çelik Sigorta | Ankara

Ankara Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası:

11 Nisan 2014 Tarihin’de yürürlüğe giren, yabancı uyruklu kişilere Özel Sağlık Sigortası yaptırmak zorunlu hale geldi. Yasa kapsamında, en uygun sağlık sigortası hizmetini sunuyoruz. Ankara/Kızılay'dayız.

Teklif Al
Foreigners Health Insurance

Foreigners Health Insurance:

In pursuance of the new regulations that became effective as of 04 11, 2014 private health insurance has become compulsory for foreign nationals intending to obtain a resident permit in Turkey.

Let us call you
التأمين الصحي للأجانب

التأمين الصحي للأجانب:

حسب انقىا انجذ ذٌة انصبدرة بخبر خٌ 11 سٍَب ػبو 2014 ، الأشخبص الأجب بَ انذ زٌ ذٌو انحصىل ػهى الإقبيت ف حزك بٍ جٌب أ كٌى ىَا ححج انخأي انصح انخبص . إ شزكت سىيبى ان بٍبب نهخأي حقذو انخأي انصح الأيثم نلأشخبص الأجب بَ ح ذٍ أ هَب ف حبنت ان زًض أو ف حبنت وقىع انحبدد حقذو يصبر فٌ انخذاوي وانؼلاجبث نه ؤًي ػه هٍ ، وح ظُ ىٍ انخأي بٍُث ان بً تٍُ ف انشزوط انؼبيت نشزكبث انخأي انصح وانشزوط انخبصت وان خًُجبث انخ حٌخى هٌب ظَبو انخأي انصح ، ك بً ورد ف ػقىد انخأي بٍُث وانخأي بٍُث انىاردة ف ػقذ انخأي ، وانحذود وان قًبد زٌ ان غًطبة خٌضغ نه سُب ان ئًى تٌ نهذفغ والإػفبءاث .

دعونا ندعو لكم

Ankara Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası:

11 Nisan 2014 Tarihin’de yürürlüğe giren, yabancı uyruklu kişilere Özel Sağlık Sigortası yaptırmak zorunlu hale geldi. Yasa kapsamında, en uygun sağlık sigortası hizmetini sunuyoruz.

Teklif Al
Ankara Araç Sigortası

Otomobil Sigortaları:

Aracınızda başınıza gelebilecek bir sürü tehlike var. Çarpma, çarpılma, yanma, Halk hareketleri, terör, Sel ve su baskını, Hırsızlık, Zorunlu Trafik Sigortaları.

Teklif Al
Ankara İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortaları:

İşyeriniz hem sizin hem de çalışanlarınızın geleceğidir! İşyeri Paket Sigortaları ile işyerinizde oluşabilecek her türlü kazaya karşı güvence altına alınırsınız.

Teklif Al
Ankara Ev Sigortası

Ev Sigortaları:

Ev Sigortalarımız ile konutunuzu ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalarınızı yangından hırsızlığa ve su baskınına kadar birçok riske karşı güvence altına almak mümkün.

Teklif Al
Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik:

Bireysel Emeklilik Paketleri ile, emeklilik döneminizde birikimlerinizi kısmi olarak, emekli maaşı olarak veya toplu ödeme şeklinde almanıza olanak sağlıyor...

Teklif Al
Yabancı Araç Sigortaları Yeşil Kart

Yabancı Araç Sigortaları:

Yeşil Kart olarak bilinen uluslararası motorlu taşıt sigorta sertifikası sistemi, kullanıcıların seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazalarda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır.

Teklif Al

Anlaşmalı Kurumlar

Mobil Kaza Tespit Tutanağı

Anlaşmalı Şirketler

Ankara Ergo Sigorta Acente
Ankara Allianz Sigorta
Ankara Ak Sigorta
Ankara Sompo Japan Sigorta
Ankara Allianz Emeklilik